Modellezés

Modellezés - (hidrogeológiai védőidom, geotermikus rendszerek)

Tevékenységünk jelentős köre a vízkutatási, hidraulikai és környezetvédelmi feladatok megoldása felszín alatti áramlási modellek felhasználásával kapcsolatos tervezõi tevékenység, melynek célja többnyire egy adott vízkivétel utánpótlási területének és védõterületének meghatározása:

- Kutak, illetve vízművek védőidomának meghatározása;
- Optimális kútüzemrend kidolgozása kútvizsgálatokkal és hidrodinamikai modellezéssel;
- Kutak, kútcsoportok hidraulikai, illetve interferencia vizsgálata;
- Anyagtranszport számítása, szennyeződésterjedési modellezés.Hévízkutatás – Geotermika – Hőtranszport

Az országban egyedülálló módon foglalkozunk hévizek kutatásával, hévízkutak műszeres vizsgálatával, és egyidejűleg a hévízkutak hidrodinamikai és geotermikus védőidomának meghatározásával:

- Geotermikus adottságok elemzése;
- Felszín alatti víz-, hő- és oldott anyag transzport;
- geotermikus rendszerek numerikus 3 dimenziós hőtranszportja;
- geotermikus védőidom meghatározása;
- Zárt vízkörös rendszerek vizsgálata (BHE-szimuláció).