Mélyfúrási geofizika


Mélyfúrási geofizika - mérési módszerek

A mérési programot az adott feladat határozza meg, a geofizikai mérési módszerek széles skálája áll rendelkezésünkre.

Elektromos mérések: természetes potenciál, különböző behatolású ellenállásmérések, mikroellenállások, folyadék (iszap) ellenállások.

Radioaktív mérések: integrális természetes gamma, urántartalom mérés, kompenzált gamma-gamma (sűrűség), neutron-neutron (H-porozitás).

Akusztikus mérések: terjedési idők, teljes akusztikus hullámkép (FWL), cementkötés (CBL).

Egyéb mérések: lyukbőség, ferdeség, termo, nyomás (felszín közeli, mélységi, differenciális), mágneses szuszceptibilitás, karmantyúlokátor, csőfalvastagság mérés, áramlásmérés.

Optikai mérések: színes és fekete-fehér lyukkamerák különböző átmérőkben, előrelátó (axiális) és „körbelátó” (panoráma) kivitelben, digitális mérés, DVD-s regisztrálás. Erősen szennyezett folyadékban átláthatóság (opál- v. kariptométeres) mérés.

Mintavételek:
-    vízmintavételek (felszíni, illetve szeparált mélységi),
-    gáztartalom (oldott, részáramú szeparálással, teljesáramú szeparálással, folyamatos víz- és gázhozam mérés telepített automata szeparálással, távközléses adattovábbítással),
-    talpi üledékmintavétel.


A szondák döntő hányada digitális rendszerű, a jeltovábbítás, regisztrálás kizárólag digitális, akárcsak a feldolgozás, értelmezés, dokumentálás. A szoftverek részben e speciális szakterület világstandardjai, részben gépi kódú mérőprogramok.

Mérésfajtáink, mérési technikáink, alkalmazott metodikáink, feldolgozó- értelmező szoftvereink a kor világszínvonalának megfelelő, munkánkat a nemzetközi geofizikai – kútvizsgálati protokollok szerint végezzük.


Tipikus karotázs mérési programok (kutatófúrások vizsgálata)

1.    Vízkutatás egyszerű kvarter – felső-pannon homok – agyag rétegsorban: természetes potenciál, 2 ellenállás, természetes-gamma (ez a jogszabályi minimális mérési program, többletmérést a Tervező, ill. az engedélyező Hatóság előírhat). (Példaszelvény)
2.    Vízkutatás mélyebb (>50 m) felső-pannon üledékben: természetes potenciál, 2 ellenállás, természetes-gamma, gamma-gamma, bőség. (Példaszelvény)
3.    Vízkutatás repedezett (karszt, metamorf) kőzetekben: természetes potenciál, 2 ellenállás, természetes-gamma, bőség, neutron-neutron, termo, iszapellenállás, nyeletés/kanalazás, áramlásmérés. (Példaszelvény)
4.    Termálvíz kutatás: természetes potenciál, 2 ellenállás, természetes-gamma, gamma-gamma, és/vagy neutron-neutron, bőség, termo, ferdeség. (Példaszelvény)
5.    Szén- lignitkutatás: természetes potenciál, 2 ellenállás, mikroellenállás, természetes-gamma, neutron-neutron, bőség (akusztikus ΔT). (Példaszelvény)
6.    Haszonanyag kutatás: igazodva a földtani viszonyokra kidolgozott Kutatási Programhoz (pl. érc: mágneses szuszceptibilitás, szelektív gamma-gamma; urán: szelektív természetes gamma alapú urántartalom meghatározás; építőkő: eltérő porozitás követő módszerek kombinációja, stb.). (Példaszelvény)