Kútvizsgálat

 Figyelő kút vizsgálata a Bükkben.

Termálkút egy miskolci strandon


Kútvizsgálat (kútdiagnosztika)


A kútvizsgálat általában hibafeltáró, vagy állapotrögzítés céljából válik szükségessé, de terjed az új kutak építési jóságának ellenőrzése céljából is.

Leggyakoribb hibák, s azok leggyakoribb okai:

Homokolás, opálosodás, zagyosodás:
-    rosszul megválasztott szűrőméret,
-    rossz, v. elégtelen kavicsolás (szuffúzió),
-    túl nagy leszívás,
-    egy szűrőszakasz túlterhelése (kolmatáció, inkusztráció),
-    szűrő tönkremenetele.

Hozam és/vagy fajlagos hozamcsökkenés:
-    kútállapot romlás (eltömődés, felülepedés, kiszáradás, stb.),
-    regionális nyomásszint csökkenés.

Vízminőség változás, szennyeződés:
-    fals vízbeáramlás kialakulása,
-    cső mögötti nemkívánatos áramlás kialakulása,
-    szűrők hozamarányainak megváltozása,
-    csőkilyukadás, egyéb csősérülés.

A hibajelenség feltárására egyedi programot állítunk össze.