Karotázs


2.4.4. Karotázs mérések


A geofizikai méréseket a keresőfúrásban kell elvégezni. A mélyfúrás-geofizikai mérések két csoportra oszthatók, a földtani megismerést szolgáló, illetve a fúrástechnikai jellegű mérésekre, módszerekre.

A földtani rétegsor megismerést szolgáló mérések:
-    természetes potenciálszelvényezés (SP),
-    ellenállás-szelvényezés (két különböző behatolású szondával mért ellenállás- szelvényezés),
-    természetes gamma-szelvényezés,
-    laterolog szelvényezés,
-    a rétegek vízadó képességének becslésére alkalmas, porozitáskövető mérések:
- sűrűségszelvényezés (gamma-gamma) szelvényezés,
- neutron porozitás –(n-n) szelvényezés,
- mikroellenállás-szelvényezés,
- akusztikus és akusztikus hullámkép-szelvényezés.Fúrástechnikai mérések és mintavétel:
-    lyukbőség-szelvényezés,
-    hőmérsékletmérések (szelvényezés, talphő),
-    lyukferdeségmérés,
-    oldalfal-mintavétel.

A méréseket alkalmazásuk szerint is csoportosítjuk, mégpedig alapmérések és kiegészítő mérésekre.
Az alapmérések minden 30 m-t meghaladó mélységű, öblítéses fúrás esetén kötelező, a kezdőrakat alatti furat - keresőfúrással, keresőfúrási szakaszokkal feltárt – teljes hosszában. A csőrakatokat tehát csak előzetesen szelvényezett furatban szabad elhelyezni.

Alap mérési módszerek:
-    természetes potenciálszelvényezés,
-    természetes gamma-szelvényezés,
-    ellenállás-szelvényezés (két különböző behatolású szondával),
-    mikroellenállás-szelvényezés (ajánlott).

A kiegészítő mérések kiválasztása tervezői feladat. Az alkalmazandó méréseket az engedélyezési és kivitelezési tervdokumentációból kell meghatározni.
Kutatófúrások esetén, valamint a fúrások kutatásnak minősített szakaszán kötelező kiegészítő mérések:
-    neutronporozitás– (n-n) szelvényezés,
-    talphőmérséklet-mérés,
-    lyukbőség-szelvényezés.

Ajánlott (mélységhatártól független) kiegészítő mérések, módszerek:
-    akusztikus és akusztikus hullámképszelvényezés,
-    hőmérséklet-szelvényezés,
-    lyukferdeség-szelvényezés,
-    iszapellenállás-szelvényezés,
-    oldalfal-mintavétel,
-    mágneses érzékenységen (szuszceptibilitáson) alapuló szelvényezés.Geofizika
Kúttervezés
Geofizikai mérés
Kútfúrás